Isıtma sistemleri, mekanların istenilen sıcaklıkta kalabilmesi için kullanılan sistemlerdir. Isıtma sistemleri; merkezi ısıtma ve lokal (bölgesel) ısıtma olarak iki ana başlıkta toplanabilir.

 

 1- Merkezi Isıtma Sistemleri

 

 Merkezi ısıtma, genel olarak, soğuk iklimlere sahip özel apartman ya da kamu binalarında kullanılmaktadır. Sistem, kullanılacak akışkanı (su, hava ya da buharı) ısıtmak için merkezi bir kazan veya ısıtıcı içerir. Ayrıca bu sistemde ısıtılmış akışkanın dağıtımı için boru tesisatı ve ısıyı ortam havasına transfer edecek radyatörler bulunur.

 

 Burada radyatör, ısıyı ortama konveksiyon (taşınım) yoluyla ileten bir ısı eşanjörüdür. Genelde binalarda bulunan radyatörler duvarlara monte edilir. bunun yanı sıra radyatör kullanılmadan özel boruların zemin altına gömülmesi yoluyla zeminden ısıtma yapılan merkezi ısıtma tesisatları da bulunmaktadır.

 

 2- Lokal Isıtma Sistemleri

 

 Lokal ısıtma sistemleri de ısıtma sistemleri çeşitleri arasında yer alır ve genel olarak merkezi ısıtma ile aynı prensiplere sahipti. Fakat burada kullanıcılar binalarını ortak yani merkezi bir sistemden değil, bireysel olarak ısıtmaktadır. Burada merkezi ısıtmada olduğu gibi, sıcak su içeren ısıtma sistemleri kullanılabilir.

 

 Bu durumda kullanıcı, kendi dairesindeki radyatörü ısıtmak için kombi veya kat kaloriferi adı verilen ısıtma cihazlarını kullanmaktadır. Bu cihazlar kazanlardan çok daha küçük kapasiteli ve kompakttır. Genellikle cihazın üzerinde sirkülasyon pompaları bulunur. Ayrıca, klima (sıcak hava konveksiyonu), soba (katı yakıtlı, elektrikli ya da gazyağı gibi sıvı yakıtlı) ya da şömine gibi bireysel ısınma sistemleri de yaygın olarak kullanılmaktadır.