Radyant ısıtıcı, güneşin dünyayı ısıtma şekline benzeyen bir ısıtma prensibine göre çalışmaktadır. Güneş'in kızıl ötesi ışınları dünyaya ulaşır. Bu enerjiye "radyant enerji" adı verilir. Radyant enerji dünyadaki cisimler tarafından absorbe edilir ve her obje ısı rezervuarı haline gelerek ısınmaya başlar. Radyant ısıtıcı tıpkı güneş gibi yalnızca objeleri ya da insanlar ısıtmaktadır.

 

 Yani radyant ısı tüm binanın ortam havasını ısıtmaz. Bu nedenle; ısı kaybı fazla olan, çok büyük, fazla yüksek, aşırı çok geniş ya da ısı dalgalanmalarının fazla olduğu stadyum, fabrika, depo gibi mekanlarda yalnızca ihtiyaç duyulan yeri ısıtmak için radyant ısı tercih edilebilir. Böylece enerjiden büyük ölçüde tasarruf sağlanır.

 

 Radyant Isıtıcı Nasıl Çalışıyor?

 

 Borulu radyant ısıtıcılar 4 bölümden oluşur: Brulör, Reflektör, Radyant Boru ve Vakum Fanı.

 Eskişehir radyant ısıtıcı ile brulörün yaktığı gaz, sistemin ucundaki vakum fanı tarafından emilerek borunun içerisinde dolaşır. Ayrıca gaz, soğuduğu noktadan dışarı atılır. Bu sırada radyant borunun içerisinde dolaşım halinde olan gaz, ısısını boruya aktarır. Radyant borunun dış yüzeyinin sıcaklığı ortalama 300 °C’ye ulaşmaktadır.

 

 Borudan yayılmaya başlayan ışınım, boru üzerindeki reflektör vasıtasıyla aşağılara yönlendirilir. Bu ısı havadan hiçbir şekilde etkilenmeden yönlenebilir. Bu ışınlar, cisimlere ( insan, makine, zemin, vs.) değdiği anda ısı enerjisine dönüşerek ısıtma işlemini başlatmış olur. Radyant ısıtıcılar ile bölgesel ısı kontrolü, çalışma alanlarının ihtiyaçlarına göre farklı sıcaklıklarda olacak şekilde ayarlanabilir.