Son dönemlerde yaygın olarak kullanılan ısıl sistemlerde biri de doğal gazdır. Petrol türevi olan ve içinde metan ve etan gibi çeşitli hidrokarbonları içeren yanıcı ve patlayıcı bir gaz karışımıdır. Doğal gaz renksiz ve kokusuzdur.

 

 Milyonlarca sene sonucunda yeryüzünün alt katmanlarında oluşan dönüşüm sonucunda meydana gelen bu gaz yeryüzüne açığa çıkarıldığında her hangi bir prosesten geçmeden enerji kaynağı olarak tüketile bilmektedir.

 

 Endüstriyel Doğal Gaz

 

 Endüstriyel doğal gaz sanayi ve endüstride kullanılan doğal gaz türüne denir. Sanayide bulunan binaların ısıtılması ve endüstriyel proseslerde enerji kaynağı olarak kullanılması nedeni ile endüstriyel doğal gaz denir. Dolayısı ile büyük hacimlere gereksinim duyulur ve bu büyük hacimleri taşıyabilecek tesisatlar ile nakledilir ve depolanır.

 

 Endüstriyel Doğal Gaz Tesisatı

 

 Endüstriyel doğal gaz tesisatı doğal gazı ilk kaynağından alıp son tüketim noktasına kadar taşıyabilecek tüm aşamalarda kullanılan birleştirme, ekipman, boru tesisat gibi gerekli teçhizatlarına denir

 

 Mühendislik Hesaplamaları Gerekir

 

 Endüstriyel doğal gaz tesisatlarının tasarlanmasında, optimizasyonunda ve montajında ciddi bir mühendislik işlemleri ve mühendislik matematiği gereklidir. Çünkü yukarıda bahsedildiği gibi doğal gaz yanıcı ve patlayıcıdır. Böyle büyük hacimlerin tasarımında ve montajında yapılacak en küçük hesaplama ve montaj hatası telafi edilemeyecek sonuçlara neden olabilir. Can ve mal kayıpları yaşanabilir.

Eskişehir Ve Civarında

 

 Firmamız eskişehir endüstriyel doğalgaz sistemleri olarak uzman ve deneyimli çalışanları ile en küçük bir detayı atlamadan Eskişehir ve civarında endüstriyel alanda hizmet vermektedir.