Kaskad sistemi, sitelerde ya da çok katlı binalarda kullanılan bir merkezi ısıtma sistemidir. Bu sistemler, tek döşeme yoğuşmalı kazan sistemlerine alternatif olan sistemlerdir. Burada, birden fazla yoğuşmalı kombi, kontrol modülü aracılığı ile birbirine bağlanarak çalışmaktadır. Bu sistemler tek döşemeli yoğuşmalı kazan sistemine göre çok daha ekonomiktir.

 

 Kaskad Sistemler Nasıl Çalışır?

 

 Kaskad sistemler nedir sorusunu cevapladığımıza göre bu sistemlerin nasıl çalıştığından bahsedelim. Bu sistemlerin birden fazla yoğuşmalı kombinin birbirine bağlanması ile çalıştığını belirtmiştik. Kaskad sisteminde, istenilen sıcaklığa ulaşmak için önce tek bir kombi çalışır. Tek kombi yetersiz kaldığı durumda ise otomatik olarak ikinci kombi devreye girer. Bu şekilde duruma göre sırayla diğer kombiler devreye girmektedir. Kaskad sisteminde, bütün bacalar birbirine bağlanabildiği gibi, duruma göre kombilere ayrı ayrı bacalar da bağlanabilir. Kaskad sistemi en az 2 kombi ile en fazla 25 kombi ile çalışabilir.

 

 Kaskad Sisteminin Avantajları Nedir?

 

 - Kaskad sistemi, tek yoğuşmalı kazan sistemine göre pek çok avantaja sahiptir.

 - Yoğuşmalı kombiler burada sıralı bir şekilde çalışmaktadır. İstenilen sıcaklığa ulaşmak için kombiler belli bir düzende devreye girer. Yani bütün kombilerin aynı anda çalışması söz konusu değildir.

 - Bu sistemde bütün kombiler eşit miktarda çalışmaktadır.

 -Sistemde 24 saatte bir kombi çalışma sırası otomatik olarak değişir ve böylece bütün kombilerin eşit şekilde çalışması sağlanır. Böylece kombilerin yıpranma olasılığı eşitlenmiş olur.

 - Kaskad sistemlerde pompaların çok küçük olmasından dolayı elektrik tüketimi minimum seviyededir.

 - Tek döşeme yoğuşmalı kazanın tersine, kaskad sistemleri çok az yer kaplamaktadır.

 - Çok düşük alev sıcaklığına sahip olduğu için, sistemlerin doğalgaz tüketimi minimum seviyededir.

- Kaskad sistemler istenilen sıcaklığa kısa sürede ulaşmaktadır. Bunun sebebi cihazlardaki su hacminin düşük olmasıdır.

 - Kaskad sistemi her zaman yedeklere sahiptir. Bir kombinin arızalanması durumunda sistemin çalışması etkilenmez. Elektronik beyin sayesinde, arızalanan kombi devre dışı kalırken diğer kombiler devreye girer.